• Warszawa, al. Szucha 8
  • 22 498 79 74
Wpisów: 2

C012. Stanowisko do badania przyczepności Pull-off – zakres pomiarowy 0,4kN do 10kN (opcjonalnie zakres pomiarowy do 16kN), cyfrowy odczyt siły i prędkości

pull off

Tester Pull-Off przeznaczony jest do pomiaru siły przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych i terakoty, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym.

Może również służyć do kontroli wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie.

Umożliwia badanie:

  • Klejów do płytek wg PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999),
  • Klejów do systemów ociepleń (przyczepność do podłoża) metoda wg Aprobat Technicznych ITB,
  • Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
  • Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002),
  • Zapraw budowlanych zwykłych wg PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500),
  • Gipsów wg PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360),
  • Posadzek oraz podkładów podłogowych wg PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).
Więcej

C030. Stanowisko do badania wytrzymałości zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu, TZB-130

C030

Prasa laboratoryjna TZB-130 jest urządzeniem przeznaczonym do badań wytrzymałościowych zapraw murarskich, tynków, podkładów podłogowych, posadzek, cementu itp. W połączeniu z odpowiednim oprzyrządowaniem pozwala na oznaczanie wytrzymałości na zginanie beleczki 40x40x160 oraz do oznaczania wytrzymałości na ściskanie próbki 40x40x40.

Prasa spełnia wymagania określone w normie EN 196-1:2005.

Stanowisko umożliwia badania według następujących norm:

PN-EN 12004 (metoda opisana w PN-EN 1348:1999) ;

PN-EN 998-1 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-EN 998-2 (metoda opisana w PN-EN 1015-12:2002);

PN-90/B-14501 (metoda wg PN-85/B-04500);

PN-B-30042:1997 (metoda wg PN-86/B-04360);

PN-EN 13813 (metoda wg PN-EN 13892-8: 2004).

Więcej