K060

Normy, zgodnie z którymi można przeprowadzać badania:

 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie.
 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
 PN-EN 1344:2004 Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

Więcej