sbi

Zastosowanie

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych, poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu SBI zgodnie z normą PN-EN 13823:2010.

Zakres dostawy:

 1. Pomieszczenie badawcze:
  • konstrukcja i wypełnienie ścian i sufitu,
  • konstrukcja i pokrycie dachu pomieszczenia,
  • drabina wejściowa na dach pomieszczenia badawczego z barierką zabezpieczającą,
  • ognioodporne drzwi wejściowe,
  • okna inspekcyjne,
  • oświetlenie wnętrza.
 2. Rama wózka z palnikiem pomocniczym z układem zasilania w gaz i palnikiem pilotowym
 3. Układ oddymiania:
  • Kolektor spalin.
  • Rura stalowa sztywna.
  • Rura stalowa elastyczna.
  • Wentylator oddymiający.
 4. Wózek pomiarowy:
  • Konstrukcja wózka.
  • Pokrycie ognioodporne.
  • Układ montażu próbki badawczej.
  • Palnik główny z układem zasilania wraz z palnikiem pilotowym.
 5. Sekcja sterowania, pomiarów i rejestracji
  • Komputer sterujący.
  • Oprogramowanie sterujące i rejestrujące.
  • Analizator O
  • Analizator CO
  • Układ przygotowania próbki gazu do analizatorów (kondycjoner).
  • Układ pomiaru i rejestracji warunków otoczenia.
  • Układ pomiaru i rejestracji temperatury w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji przepływu w przewodzie dymowym.
  • Układ pomiaru i rejestracji osłabienia wiązki światła.
 6. Układ zasilania elektro-energetycznego.
 7. Szafa sterownicza.
 8. Układ sterowania i zasilania gazem palników pilotowych, palnika pomocniczego i palnika głównego.
 9. Stół operatora.
 10. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa w języku polskim.
 11. Świadectwa wzorcowania tych zainstalowanych urządzeń pomiarowych, które tego wymagają.
 12. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienia wymagań dotyczących parametrów stanowiska badawczego opisanego PN-EN 13823:2010.

Karta katalogowa

 

Więcej