• Warszawa, al. Szucha 8
 • 22 498 79 74
Wpisów: 2

Adaptacja stanowiska do testów w badaniu reakcji na ogień do wymogów aktualnie obowiązujących norm (S030a)

Zmiany w prawie o wyrobach budowlanych obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, a tym samym w naszym kraju nakładają na Państwa obowiązek bezzwłocznego dostosowania się do poniższych nowelizacji:

 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2004 z dniem 31 marca 2011 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 11925-2:2010 (aktualnie dostępną w języku angielskim).
 • Norma PN-EN ISO 11925-2:2013 z chwilą publikacji w dniu 16.01.2013 zastąpiła normę PN‑EN ISO‑11925-2:2010
 • Norma PN-EN 13238:2002 została zastąpiona normą PN-EN 13238:2011 „Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki.”
 • Norma PN-EN 13501-1:2004 została zastąpiona normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.”

W związku z powyższym niezbędne staje się dostosowanie posiadanego przez Państwa stanowiska do badania reakcji na ogień do wymagań powyższej normy, a także zmiany metodyki badawczej .

 

Proponujemy wykonanie usługi: 

 1. Adaptacji posiadanego przez Państwa stanowiska do wymagań nowej normy wraz z jej konserwacją.
 2. Opracowania i wystawienia nowego świadectwa producenta zgodności z obowiązującą normą.
 • Aktualizacji Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
 1. Przeprowadzenia szkolenia z metodyki przeprowadzania badań i klasyfikowania wyników.

Zakres prac obejmuje:

 1. Prace konserwacyjno-serwisowe
 2. Demontaż stanowiska
 3. Czyszczenie, smarowania prowadnic palnika
 4. Czyszczenie, smarowanie prowadnic uchwytów
 5. Ogólne czyszczenie i konserwacja komory
 6. Wymiana wentylatora
 7. Wymiana filtra gazu
 8. Kontrola działania reduktora
 9. Czyszczenie, konserwacja zaworu regulacyjnego
 10. Czyszczenie palnika

 

 1. Czynności adaptacyjne
 2. Wklejenie lustra do podglądu przebiegu badania
 3. Montaż nowego uchwytu do mocowania próbek do badania
 4. Montaż końcowy
 5. Regulacja i sprawdzenie poprawności działania

 

 1. Pozostałe
 2. Szkolenie z obsługi komory i wykonywania badań wg nowej normy
 3. Przekazanie nowej procedury pomiarowej
 4. Przekazanie nowej dokumentacji

 

Więcej

S060. Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

S030

 • Możliwości pomiarowe:
  1. badanie reakcji na ogień wyrobów zgodne z metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2013,
 • Regulacja przepływu powietrza w komorze przez umieszczenie wentylatora z regulowaną prędkością obrotową.
 • Regulacja wielkości płomienia przez zastosowanie precyzyjnego zaworu igłowego ustalającego stały wydatek gazu.
 • Regulacja wielkości płomienia w pozycji pionowej, a następnie płynne przestawienie kąta nachylenia palnika do pozycji, w której jest przeprowadzane badanie.
 • Możliwość przeprowadzania badania przy zamkniętej komorze badawczej.
 • Sprawdzanie wielkości płomienia za pomocą metalowego wzorca.
 • Sprawdzanie prawidłowości położenia próbki względem płomienia za pomocą ogranicznika palnika.
 • Swobodny ruch palnika od i do próbki.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się badanej próbki w trakcie oddziaływania płomienia przez zastosowanie bezpiecznej szyby oraz lustra.
 • Możliwość oceny powstawania płonących odpadów z próbki przez obserwację umieszczonej w podstawce bibuły.
 • Wymiary: 900mm x 550mm x 900mm (szerokość x głębokość x wysokość).
 • Waga: ok. 80 kg.
Więcej