Ekspertyza, Która Wspiera Twój Sukces

W Lab-Trade oferujemy nie tylko zaawansowane stanowiska badawcze, ale również szeroki zakres usług, które wspierają naszych klientów w dążeniu do doskonałości i zgodności z aktualnymi standardami przemysłowymi. Nasze usługi obejmują:
lab-trade_main_1000x1000
Zapewniamy szkolenia dla personelu, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie kontroli jakości i zgodności z normami.

Szkolenie z wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP):

lab-trade_szkolenie_1000x1000

Przeprowadzamy audyty, które oceniają, jak Twoja organizacja stosuje system kontroli produkcji, pomagając w identyfikacji obszarów do poprawy.

Audyt sprawdzający poprawność wdrożenia systemu ZKP:

lab-trade_audyt_1000x1000

Pomagamy w dostosowaniu istniejących systemów kontroli produkcji do najnowszych wymagań rozporządzenia o produktach budowlanych (CPR), zapewniając zgodność i unikanie ryzyka prawno-handlowego.

Adaptacja systemu ZKP do nowych rozporządzeń – CPR:

lab-trade_adaptacja_1000x1000
Projektujemy i implementujemy systemy ZKP dostosowane do specyfiki Twojej produkcji, zwiększając jej efektywność i jakość.

Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:

lab-trade_kontrola_1000x1000
Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące ISO 9001:2000, w tym opracowanie, wdrożenie i audytowanie systemów zarządzania jakością, co pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu jakości.

Opracowanie, wdrożenie lub audyt ISO 9001:2000 i systemu ZKP:

lab-trade_audyt_2_1000x1000

Dzięki naszym profesjonalnym usługom i stanowiskom badawczym, takim jak te do badań materiałów termoizolacyjnych, chemii budowlanej, płyt warstwowych, betonu, geosyntetyków, wytrzymałościowych, przenikalności cieplnej, geometrycznych oraz ogniowych, Lab-Trade jest Twoim partnerem w osiąganiu najwyższej jakości i innowacyjności w każdym projekcie.